Dalende verkoop groente en fruit door BTW verhoging

Verkoop groente en fruit stagneert sinds verhoging BTW tarief van 6% naar 9%. Ongelijke financiële mogelijkheden om groente en fruit te kopen verder vergroot.

 

 

In september werd onderzoek gepubliceerd in opdracht van het GroenteenFruit Huis. Daaruit bleek dat 18% van de consumenten minder fruit is gaan kopen en 14% van de consumenten minder groente is gaan kopen door de BTW verhoging.

Uit het onderzoek komen zorgwekkende cijfers naar voren. Zo koopt de helft van alle Nederlandse kopers minder dan 1 keer per week verse groente en koopt de helft van de Nederlandse kopers slechts 1 keer per 2 weken vers fruit. Daarbij valt verder op dat met name de lagere inkomens groente en fruit maar moeilijk kunnen betalen. De verhoging van de BTW heeft dat verslechterd.

Om voldoende groente en fruit te eten zou bijna een verdubbeling van de uitgaven daarvoor nodig zijn, een weinig realistische optie voor deze grote groep. Een twintigtal organisaties doet een beroep op de overheid om de BTW verhoging terug te draaien of andere maatregelen te nemen om de financiële ongelijkheid te verminderen.

 

(bron: https://gezondeboodschappen.nl)

 

Sterk verband tussen gezonde leefstijl en jaren zonder chronisch ziekte, tot wel 10 jaar.

In een grote prospectieve studie is gekeken naar het verband tussen een gezonde leefstijl en het aantal jaren zonder chronische studie.

 

Hogere suikerinname gekoppeld aan een lagere micronutrienten (vitamines en mineralen) inname

In een recent onderzoek is de koppeling tussen suiker inname en de inname van micronutriënten onderzocht. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat een hogere suiker inname gekoppeld is aan een lagere inname van vitamines en mineralen.

Portugal succesvol met suikertaks

Op Wereld Obesitas Dag benadrukt de WHO het succes van Portugal in het terugdringen van kinderobesitas. Een van de belangrijke uitdagingen in Europa. De Europese database van de WHO (COSI) laat een duidelijk dalende lijn zien in Portugal.

Associatie tussen autisme en dieet

In december 2019 werden de resultaten van een studie gepubliceerd waarbij een Japanse onderzoekgroep heeft gekeken naar de associatie tussen autistische kenmerken en het voedingspatroon bij werkende (jong)volwassenen.

 

Mediterraan dieet kan bijdragen aan gezond ouder worden

Recent werd een artikel gepubliceerd in Gut BMJ, waarbij is gekeken naar het effect van een mediterraan dieet op de mate van kwetsbaarheid bij ouderen.  

 

Onduidelijkheid over vitamine B12

29-1-2020

 

Op 15 januari is op de JAMA Network Open een artikel gepubliceerd over de mogelijke negatieve effecten van een hoge vitamine B12 concentratie in het bloed.

(https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2758742?resultClick=24)

Seleniumtekort verergert gevolgen van hartfalen

Onderzoekers uit het UMC Groningen hebben geconstateerd dat seleniumtekort leidt tot ernstiger gevolgen van hartfalen. Hartfalen wordt meestal veroorzaakt door een eerder opgetreden hartinfarct. Bij een kwart van de patiënten met hartfalen bleek een seleniumtekort aanwezig te zijn.

Amsterdam, Rotterdam en Utrecht willen suikertaks

In een opiniestuk, vandaag op 12 december 2019 verschenen in het NRC, dringen de wethouders van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht aan op het invoeren van een suikertaks op frisdrank. Op deze manier willen ze het overgewicht bij kinderen verminderen.

 

Jodiumtekort ook bij zwangere vrouwen in Zweden

 Een optimale jodiuminname tijdens de zwangerschap en borstvoeding is essentieel aangezien ook een mild tekort kan leiden tot ontwikkelingsstoornissen van het kind en een vermindering van de IQ-ontwikkeling.

Recent onderzoek laat zien dat ook in Zweden zwangere vrouwen een duidelijk jodiumtekort hebben. Eerder is dat door het RIVM meerdere keren ook in Nederland aangetoond.

 

Gevarieerde voeding verkleint de kans op hoge blootstelling aan schadelijke stoffen via voeding.

Op 10 december jongstleden reageerde het Voedingscentrum op het bericht van Trouw diezelfde dag, dat groente en fruit vaak vervuild zijn met hormoongif. De restanten van bestrijdingsmiddelen op voedsel, aldus Trouw, kunnen leiden tot medische problemen. Trouw bericht over deze problematiek naar aanleiding van een analyse van de meetgegevens van resten bestrijdingsmiddelen op groente en fruit.

 

80 procent (!) jongeren beweegt te weinig volgens de WHO

In het eerste rapport van de WHO over de beweging van jongeren blijkt dat 80% minder dan een uur beweging per dag heeft

Waarom variatie als basis voor suppletie?

Richard Verheesen, mede-eigenaar van Varivit, legt uit waarom Varivit kiest voor variatie als basis voor suppletie.