Wij vernieuwen de supplementenmarkt

Missie

VariVit wil zich inzetten voor een optimale gezondheid voor iedereen. Binnen een brede context waarbij de leefomgeving op een zo positief mogelijke manier wordt ondersteund. Dat doen wij door innovatieve producten te ontwikkelen. 

De ontwikkelingen zijn in het digitale tijdperk uitdagend en bieden ons meer dan ooit mogelijkheden om beter inzicht te krijgen in de optimale ondersteuning voor een optimale gezondheid. VariVit heeft voor het eerst een supplement ontwikkeld dat een vernieuwend karakter heeft en afwijkt van de klassieke manier van suppleren door aan te sluiten bij de variatie in onze voeding. Het is deze variatie die onze fysiologie, ons huidig functioneren, gedurende jarenlange evolutie heeft gevormd. 

Visie

VariVit wil een verbindende rol spelen en een samenwerking opbouwen die verder kijkt dan de klassieke dogma's en ingenomen posities. Wij zien een toekomst waarin de huidige ordening binnen voeding en leefstijl vanuit nieuwsgierigheid en wederzijdse waardering opnieuw vorm wordt gegeven. Waarbij hetgeen ons verbindt belangrijker is dan hetgeen waarin wij verschillen.

De innovatieve kracht van VariVit zal altijd onze drijfveer zijn en wij zullen in de komende jaren meer innovatieve producten ontwikkelen. Onze natuurlijke voeding is de bron van die innovatie, maar innovatie betekent ook dat er zich nieuwe mogelijkheden kunnen ontwikkelen die kunnen afwijken van onze huidige inzichten. Wij zullen een rol spelen in het vormen van een toekomst waarin die innovatie uiteindelijk doorslaggevend zal zijn om een optimale gezondheid te bereiken.

Strategie

Onze doelen zullen wij realiseren door steeds te werken vanuit bovenstaande missie en visie. Dat betekent dat wij in eerste instantie een bijdrage leveren aan het ondersteunen van een goede inname van onze belangrijke bouwstenen. Het betekent ook dat wij, zo goed als mogelijk, een bijdrage willen leveren aan de economische ontwikkeling in het land van verkoop. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van onze producten is dat deze milieuvriendelijk zijn, waarbij wij dat steeds verder zullen doorvoeren. En ten slotte hechten wij aan het vrijmaken van een jaarlijks budget om innovatie en kennis rondom voeding en optimale gezondheid steeds verder te vergroten. Die maatschappelijke waarden zijn onlosmakelijk verbonden met VariVit.

Gevarieerde voeding is de basis voor optimale gezondheid

Het concept van VariVit is ontwikkeld vanuit een grote mate van kennis over ziekte en gezondheid. In de afgelopen 20 jaar zijn er vele rapporten verschenen die laten zien dat slechts een zeer klein percentage van de Nederlanders voldoende groente en fruit eet. Dat ondanks alle goede intenties van officiele instanties, de vele voedingsdeskundigen en alle aandacht die er de afgelopen 20 jaar is geweest. Vele boeken, voorlichtingscampagnes en mediaprogramma's verder zijn we heel erg weinig opgeschoten. Zonder die basis is goede gezondheid niet te bereiken.

Groente en fruit bevatten vele gezondheidsondersteunende elementen. Sommige zijn we nog aan het ontdekken, van andere kennen we veel beter het belang. Tot die eerste groep behoren vooral de bioactieve stoffen. Tot de laatste groep vooral de vitamines en mineralen. Van die laatste groep bestaat een redelijk idee wat we nodig hebben. Onder andere door onze Westerse eetgewoontes krijgen we gemiddeld te weinig daarvan binnen. Niet dusdanig te weinig dat we nog steeds ernstige tekort ziektes ontwikkelen, maar ook niet voldoende voor een optimale ondersteuning van onze gezondheid. 

Om daar weerstand aan te bieden hebben wij een intelligent supplement ontwikkeld, waarbij de variatie van onze inname van voeding en daarmee alle bijbehorende vitamines en mineralen het uitgangspunt is. De fysiologie van zoogdieren is op die dagelijkse variatie evolutionair aangepast. Onze biochemie bestaat uit chemische balanssystemen die door de steeds varierende inname van voeding en haar bouwstenen een wankel evenwicht kent. Die variatie die we van onze voeding kennen is nu voor het eerst ook beschikbaar bij het gebruik van vitamine en mineralen suppletie. 

Vakmanschap Betrokkenheid Grensverleggend

Nederlands product

In ons streven een bescheiden bijdrage te leveren aan de economische welvaart van het land van verkoop streeft VariVit naar een productie die zoveel mogelijk in het land van verkoop plaatsvindt. Hierdoor profiteren in Nederland ook Nederlandse ondernemers van de verkoop van VariVit. De markt van supplementen wordt voor een groot deel beheerst door goedkope buitenlandse productie, vaak in landen als China. 

Met de producten uit die landen is op zich niets mis. En uiteraard wordt er importbelasting geheven. Dit betekent echter nog steeds dat daarmee de werkgelegenheid in andere landen maar niet in Nederland wordt bevorderd. Om die reden worden de productiekosten van VariVit vooral in Nederland uitgegeven, uiteraard binnen de grenzen van redelijkheid.

Daarmee is VariVit onderscheidend in een markt die wordt beheerst door goedkope buitenlandse productie.

 

Milieuvriendelijk

VariVit heeft een product ontwikkeld wat zoveel mogelijk milieuvriendelijk is. De verpakking kenmerkt zich door goed afbreekbare materialen. Geen plastic potjes of plastic strips maar een metalen goed afbreekbare tablethouder. Uiteraard geldt dat ook voor het feit dat het product grotendeels in Nederland wordt geproduceerd. Daardoor is er beter zicht op de milieueffecten van de productie en kan daardoor minder vervoer worden ingezet.  

Wij zetten ons in om het product in de komende jaren verder te ontwikkelen zodat er geen enkel milieubelastend element meer aanwezig zal zijn, mits dat binnen de huidige wet- en regelgeving mogelijk is en de kwaliteit van het product gehandhaafd blijft.

Onderzoek

In het begin van de vorige eeuw is er zeer veel onderzoek gedaan naar het functioneren van ons lichaam en de invloed van allerlei bouwstenen in onze voeding. In die jaren zijn de grootste ontdekkingen gedaan. Daarbij moeten we denken aan de ontdekking van onze vitamines en hun relatie met ziektes die ontstonden door tekorten. Maar ook de invloed van diverse aminozuren op onze gezondheid, de gezondheidseffecten van mineralen en andere bouwstenen in onze voeding was onderdeel van veel onderzoek. Dat bleef tot het moment dat de medicijnen, zoals penicilline, werden ontdekt. 

Vandaag de dag wordt zeer veel onderzoek gedaan naar ziekte en medicijnen. Daardoor krijgen we steeds mee inzicht in het bestrijden van ziekte met medicijnen en de verstoringen die ziektes met zich meebrengen. Voor die onderzoeken is veel geld beschikbaar. 

Veel lastiger is het tegenwoordig om fundamenteel onderzoek te doen naar de effecten van voeding op onze gezondheid of onderzoek te financieren die tot doel hebben om voedsel interventies in relatie tot onze gezondheid mogelijk te maken. Terwijl dat in de ogen van Varivit essentieel is om uiteindelijk beter inzicht te krijgen hoe de optimale voedingsomstandigheden moeten zijn voor een optimale gezondheid. 

Om die reden heeft VariVit in haar doelstellingen opgenomen om jaarlijks een percentage van haar budget beschikbaar te stellen voor dit noodzakelijke onderzoek. Die verantwoordelijkheid past ons goed en draagt bij aan ons uiteindelijk doel. Zoveel mogelijk een optimale gezondheid te ondersteunen en het inzicht in wat daarvoor nodig is verder te vergroten.