Privacyverklaring

Als VariVit respecteren wij de privacy van websitebezoekers en abonnees van VariVit. Wij dragen derhalve zorg voor de vertrouwelijke behandeling van gegevens van deze personen. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

De betreffende persoonsgegevens worden alleen vastgelegd, waar dit relevant is voor de keuze van betrokkene t.a.v. onze diensten:

  • Betrokkene heeft een abonnement op VariVit. De betreffende gegevens worden vastgelegd en zolang bewaard als nodig is om VariVit per post toe te sturen.
  • Betrokkene heeft via de website een vraag achtergelaten voor de VariVit. De betreffende gegevens worden vastgelegd en bewaard zolang als nodig is om de gestelde vraag te beantwoorden.

VariVit verzamelt en bewaart relevante gegevens van online abonnees, zodat betrokkenen online kunnen inloggen op de website. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat voor het leveren van onze diensten noodzakelijk is. Voor zover VariVit derden inschakelt, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als gelden voor VariVit.

Indien u een relatie heeft met onze organisatie, kunt u een schriftelijk verzoek (per e-mail) indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien uit het overzicht blijkt dat de gegevens die worden verwerkt feitelijke onjuistheden bevatten, is het mogelijk een schriftelijk verzoek in te dienen  teneinde de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Bent u het niet eens met de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden vastgelegd of bewaard, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Het is mogelijk dat op de VariVit website een link of verwijzing naar een andere website is opgenomen. Indien u deze link volgt, dient u er rekening mee te houden dat op betreffende websites een eigen privacy beleid geldt. VariVit is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid van derden.

VariVit behoudt het recht het privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2019.

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze verklaring kunt u richten aan VariVit: (info@varivit.nl) of via het contactformulier.